Rapport: Det svenska smarta hemmet 2019

Dubbelt så många styr sina smarta hem med röststyrning i år jämfört med förra året. Det framgår av m.nu:s undersökning ”Det svenska smarta hemmet 2019”, som även visar att automatiserad belysning är den vanligaste smarta hem-funktionen och att inköpen till det smarta hemmet kommer att öka.

Totalt har 1205 av M.nu:s kunder svarat på undersökningen ”Det svenska smarta hemmet 2019”, som kartlägger hur de som köper smarta hem-lösningar väljer att automatisera sina hem. Undersökningen visar att i de svenska smarta hemmen är det vanligast med en automatiserad belysning (94 %), följt av väggkontakter (70 %) och kameraövervakning (50 %). På önskelistan över vad man helst vill automatisera hemma hamnar en automatisk mörkläggning med gardiner, rullgardiner eller persienner högst upp (57 %).


Det är vanligast att använda tidsinställning (79 %) för att styra sina smarta prylar. Röststyrning ökar dock mest från förra året – 37 procent uppger att de använder röststyrning, förra året var motsvarande siffra 20 procent.

Att röststyrning ökar i de svenska smarta hemmen beror troligen på att Google har lanserat sina smarta röststyrningsprodukter på svenska under senaste året, säger Erik Freiholtz, VD för m.nu. Det är dock långt ifrån det vanligaste sättet att styra sitt hem, och tanken med ett smart hem är att tekniken ska arbeta i bakgrunden. Att behöva ropa på sina prylar är inte speciellt diskret, men det ska blir intressant att se hur röststyrningen används på olika sätt framåt.

Många smarta hem-proffs handlar för stora belopp varje år och undersökningen visar att den trenden håller i sig. 64 procent av boende i småhus och 54 procent av de som bor i lägenhet uppger att de ska investera över 2501 kronor i smarta hemprylar den kommande 12-månadersperioden. Och det är mer än dubbelt så många som uppger att de ska öka sina inköp av smarta hem-prylar än de som säger att de ska minska inköpen.

Trots att det finns en vilja att investera i smarta funktioner hemma verkar det vara ovanligt att få förslag på smarta el-produkter från elektriker. Av de 352 respondenter som har anlitat en elinstallatör under de senaste tre åren var det enbart en tiondel som fått förslag på smarta lösningar av elektrikern. Och bostadsföretag som vill locka den här kundgruppen till sina nyproducerade bostäder bör satsa på automatisering. En stor majoritet av deltagarna i undersökningen (79%) anser att det är viktigt eller mycket viktigt att ett nybyggt hus eller lägenhet är förberedd för hemautomation.

Privatpersoner verkar leda utvecklingen av smarta hem i Sverige, och det är såklart spännande att man kavlar upp ärmarna och gör saker själva, säger Erik Freiholtz. Men vi hoppas att en större del av bostads- och elinstallationsbranschen ska upptäcka vilken potential det finns i det smarta hemmet.

Om undersökningen ”Det svenska smarta hemmet 2019”

  • Bygger på en webbenkät riktad till m.nu:s kunder via e-postutskick.
  • Totalt 1205 respondenter.
  • 80 procent av respondenterna bor i villa/radhus, 17 procent i lägenhet och 3 procent i annan boendeform.
  • Undersökningsperiod: 25-27 maj 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Freiholtz, VD m.nu, 070-798 05 15, erik@m.nu